Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

Acte necesare pentru minorul de peste 14 ani:

 • Formularul de cerere de servicii consulare;
 • certificatul de naştere în original;
 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, ÎN ORIGINAL şi copie; Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie.
 • în cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritatile de poliţie ale Ucrainei;
 • pierderea pasaportului se declara de catre titular la sediul autoritatile de miliţie ale Ucrainei;
 • în cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
 • In cazul celor eliberate de autoritatile ucrainene este obligatorie transcrierea lor prealabila in Romania, la serviciul de stare civila sau la Consulatul General al României la Cernăuţi (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);
 • certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
 • certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
 • cartile de identitate valabile ale părinţilor (si paşaport – daca exista) ÎN ORIGINAL şi copie,
 • declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor. Declaraţiile se dau personal la Consulatul General al României la Cernăuţi in momentul depunerii cererii.

Atentie!   Prezenta minorului si a părinţilor (cu toate actele de identitate româneşti) este obligatorieII. Acete necesare pentru minorul în vârstă de până la 14 ani

Cererea privind eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererea privind eliberarea paşaportului simplu pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta pentru a depune cererea, aceasta poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

 • Formularul de cerere de servicii consulare;
 • Paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie.
 • în cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritatile de miliţie ale Ucrainei;
 • pierderea pasaportului se declara de catre parintele minorului sau persoana imputernicita la autoritatile de miliţie ale Ucrainei;
 • în cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
 • Certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie,
 • Certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
 • certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă, ÎN ORIGINAL şi copie (dacă este cazul),
 • cartile de identitate valabile ale părinţilor (si paşaport – daca exista) ÎN ORIGINAL şi copie,


Atentie!  Prezenta minorului si a părinţilor este obligatorie

Ghid ANAF

12.08.2019

Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice La solicitarea MAE, procedăm la redistribuirea ghidului actualizat, acest demers fiind destinat…

Exequator

13.01.2019

La 11 ianuarie 2019, la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, Roman Nedilski, director general adjunct al Departamentului Consular, a înmânat noului …

Vizita de documentare si promovare

21.12.2018

Comunicat de presa: La 19 decembrie 2018, doamna Irina Loredana Stanculescu, Consulul general al Romaniei la Cernauti, a intreprins o vizita de promovare si…
 • La 21 februarie 2019, în incinta Complexului hotelier RIVOLI din Cernăuți, Consulatul General al României la Cernăuți a organizat o recepție oficială pentru marcarea preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene. La manifestare au participat aproximativ 150 de persoane. Printre invitați s-au numărat: întreaga conducere a regiunii Cernăuți, reprezentanți ai principalelor instituții regionale, ai mediului academic și universitar, lideri ai mediului asociativ românesc, cadre didactice din școlile ucrainene cu limba română de predare, mass-media de limbă română și ucraineană, corp diplomatic al UE acreditat în Circumscripția consulară a Consulatului General al României la Cernăuți, alți invitați din R. Moldova și Ucraina. Echipa diplomatică a Consulatului General al României la Cernăuți a fost, de asemenea, prezentă la manifestare, aducându-și contribuția la buna organizare și desfășurare a acesteia. Manifestarea a fost condusă de doamna Irina Loredana Stănculescu, Consulul general al României la Cernăuți, care a transmis un mesaj de salut tuturor celor prezenți, prezentând prioritățile României în cadrul mandatului președinției Consiliului Uniunii Europene, proiectele și prioritățile Uniunii Europene, precum și rolul Parteneriatului estic pentru atragerea statelor de la frontiera Uniunii, în sfera de cooperare și dialog extins a comunității europene. Diplomatul român a prezentat succint relația Ucraina-UE și Ucraina-România, vocația europeană a statului de reședință, precum și parteneriatul bilateral cu țara noastră.