Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în Ucraina

Actele necesare:

 • dovada domiciliului din Ucraina al parintilor (si al minorului daca are un document separat de cel al parintilor): pasaport ucrainean sau orice alt document care atesta stabilirea domiciliului in Ucraina, eliberat de autoritatile competente, IN ORIGINAL
 • Formularul de cerere de servicii consulare;
 • certificatul de naştere românesc, ÎN ORIGINAL şi copie;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă este cazul, ÎN ORIGINAL şi copie;
 • certificatul de căsătorie românesc al parintilor, ÎN ORIGINAL şi copie, (dacă este cazul);
 • sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, IN ORIGINAL şi copie (in cazul parintilor divorţaţi), din care să rezulte cărui parinte i-a fost încredinţat copilul, dacă e cazul;
 • certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat), ÎN ORIGINAL şi copie;
 • cărţile de identitate româneşti/paşapoartele CRDS ale părinţilor  valabile, IN ORIGINAL şi copie;
 • declaraţia de acord a părinţilor pentru eliberarea paşaportului;
 • în cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autoritatile de poliţie ucrainene;
 • pierderea pasaportului se declara de catre titular la sediul Consulatului General;
 • în cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

În cazul în care unul dintre părinţi deţine paşaport CRDS, iar celălalt nu, părintele care are domiciliul în România va trebui să dea o declaraţie de acord cu privire la stabilirea domiciliului în străinătate.

Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, de reprezentantul legal.

Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. Atunci când, din motive obiective, niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta pentru a depune cererea, aceasta poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

 

Atentie!  Prezenta minorului şi a părinţilor este obligatorie

 

Ghid ANAF

12.08.2019

Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice La solicitarea MAE, procedăm la redistribuirea ghidului actualizat, acest demers fiind destinat…

Exequator

13.01.2019

La 11 ianuarie 2019, la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, Roman Nedilski, director general adjunct al Departamentului Consular, a înmânat noului …

Vizita de documentare si promovare

21.12.2018

Comunicat de presa: La 19 decembrie 2018, doamna Irina Loredana Stanculescu, Consulul general al Romaniei la Cernauti, a intreprins o vizita de promovare si…
 • La 21 februarie 2019, în incinta Complexului hotelier RIVOLI din Cernăuți, Consulatul General al României la Cernăuți a organizat o recepție oficială pentru marcarea preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene. La manifestare au participat aproximativ 150 de persoane. Printre invitați s-au numărat: întreaga conducere a regiunii Cernăuți, reprezentanți ai principalelor instituții regionale, ai mediului academic și universitar, lideri ai mediului asociativ românesc, cadre didactice din școlile ucrainene cu limba română de predare, mass-media de limbă română și ucraineană, corp diplomatic al UE acreditat în Circumscripția consulară a Consulatului General al României la Cernăuți, alți invitați din R. Moldova și Ucraina. Echipa diplomatică a Consulatului General al României la Cernăuți a fost, de asemenea, prezentă la manifestare, aducându-și contribuția la buna organizare și desfășurare a acesteia. Manifestarea a fost condusă de doamna Irina Loredana Stănculescu, Consulul general al României la Cernăuți, care a transmis un mesaj de salut tuturor celor prezenți, prezentând prioritățile României în cadrul mandatului președinției Consiliului Uniunii Europene, proiectele și prioritățile Uniunii Europene, precum și rolul Parteneriatului estic pentru atragerea statelor de la frontiera Uniunii, în sfera de cooperare și dialog extins a comunității europene. Diplomatul român a prezentat succint relația Ucraina-UE și Ucraina-România, vocația europeană a statului de reședință, precum și parteneriatul bilateral cu țara noastră.