Asistenţă şi servicii consulare

Căsătoria la consulat

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1) al Legii nr.119/1996, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot încheia căsătorii între cetăţenii români, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi.

Potrivit art. 11 din Codul Familiei, “căsătoria se încheie în faţa delegatului de stare civilă al Consiliului popular al comunei, oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, în cuprinsul căruia se află domiciliul sau reşedinţa oricăruia dintre viitorii soţi”.
Prin urmare, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot fi încheiate căsătorii între cetăţeni români, dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul în circumscripţia consulară a respectivei misiuni diplomatice ( regiunile Cernauti, Transcarpatia, Ivano-Frankivsk, Lvov, Vinnita).

Reprezentanţii CG Cernăuţi vă pot oferi detalii despre procedura de încheiere a căsătoriei la misiunea diplomatică.

Odată cu declaraţia de căsătorie, viitorii soţi prezintă următoarele acte:
 
documentul cu care se face dovada identităţii, în termen de valabilitate (buletin /carte de identitate/ carte de identitate provizorie sau pașaport ) – original + 2 copii;
 • certificatul de naştere – original + 2 copii;
 • certificatul medical privind starea sănătatii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători; certifícatele medicale emise de instituţii medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României trebuie să conţină toate rubricile, să fie legalizate cu apostilă şi să fie însoţite de traducerea legalizată în limba română – original + 1 copie;
 • certificatul de cutumă eliberat de misiunea diplomatică a țării de origine pentru soțul cetățean străin – original + 1 copie;
 • documente, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul (sentința de divorț definitivă și irevocabilă, cerificatul de divorț sau certificatul de naștere cu mențiune de căsătorie și de desfacere a acesteia, certificatul de căsători și certificatul de deces al fostului soț) – original + 2 copii;
 • documentul cu care cel puțin unul dintre soți, cetățean român, face dovada rezidenţei în regiunile Cernăuţi, Transcarpatia, Ivano-Frankivsk, Lvov, Vinniţa  – original + 2 copii;
 • convenție privitoare la alegerea de către soți a legii aplicabile regimului matrimonial ales (formularul se poate obține de la Consulat). Convenția poate fi autentificată și de către un notar public din România.

Informații privind regimul matrimonial.

 
NOTE:
 • Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.
 • Certificatele medicale prenupţiale pot fi eliberate atât de un medic din România, cât și de unul din Ucraina
 • Documentele în limbă străină trebuie traduse în limba română și legalizate. 
 • La depunerea declarației de căsătorie, prezența ambilor soți este obligatorie. 
 
IMPORTANT:

Articolul 53 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 2 martie 2011 prevede următoarele:
 ”(1) După incheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soțului care își schimbă numele de familie prin căsătorie; anularea se face prin tăierea colțului în care se află inscrisă perioada de valabilitate”.
 
 
TAXELE CONSULARE ÎNCASATE
PENTRU OFICIEREA CĂSĂTORIEI LA CONSULAT
 
 • Încheierea căsătoriei între cetăţeni români - 95 euro (plus 60 de euro autentificarea convenției privitoare la legea aplicabilă regimului matrimonial)
 • Încheierea căsătoriei între un cetăţean român şi un cetăţean străin -135 euro (plus 60 de euro autentificarea convenției privitoare la legea aplicabilă regimului matrimonial)

 

Ghid ANAF

12.08.2019

Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice La solicitarea MAE, procedăm la redistribuirea ghidului actualizat, acest demers fiind destinat…

Exequator

13.01.2019

La 11 ianuarie 2019, la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, Roman Nedilski, director general adjunct al Departamentului Consular, a înmânat noului …

Vizita de documentare si promovare

21.12.2018

Comunicat de presa: La 19 decembrie 2018, doamna Irina Loredana Stanculescu, Consulul general al Romaniei la Cernauti, a intreprins o vizita de promovare si…
 • La 21 februarie 2019, în incinta Complexului hotelier RIVOLI din Cernăuți, Consulatul General al României la Cernăuți a organizat o recepție oficială pentru marcarea preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene. La manifestare au participat aproximativ 150 de persoane. Printre invitați s-au numărat: întreaga conducere a regiunii Cernăuți, reprezentanți ai principalelor instituții regionale, ai mediului academic și universitar, lideri ai mediului asociativ românesc, cadre didactice din școlile ucrainene cu limba română de predare, mass-media de limbă română și ucraineană, corp diplomatic al UE acreditat în Circumscripția consulară a Consulatului General al României la Cernăuți, alți invitați din R. Moldova și Ucraina. Echipa diplomatică a Consulatului General al României la Cernăuți a fost, de asemenea, prezentă la manifestare, aducându-și contribuția la buna organizare și desfășurare a acesteia. Manifestarea a fost condusă de doamna Irina Loredana Stănculescu, Consulul general al României la Cernăuți, care a transmis un mesaj de salut tuturor celor prezenți, prezentând prioritățile României în cadrul mandatului președinției Consiliului Uniunii Europene, proiectele și prioritățile Uniunii Europene, precum și rolul Parteneriatului estic pentru atragerea statelor de la frontiera Uniunii, în sfera de cooperare și dialog extins a comunității europene. Diplomatul român a prezentat succint relația Ucraina-UE și Ucraina-România, vocația europeană a statului de reședință, precum și parteneriatul bilateral cu țara noastră.