Actualitatea consulatului

ALEGERI PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN 2019

                 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN

DIN STRĂINĂTATE

 

 

Alegeri pentru Parlamentul European

 

26 mai 2019

 

 

Material informativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: INFORMAȚII GENERALE 

 

 

 

 

 • În data de 26 mai 2019 vor avea loc alegeri pentru membrii din România în Parlamentul European.
 • Votarea începe la ora 7.00 (ora locală) și se desfășoară până la ora 21.00 (ora locală), când secția de votare se închide.
 • Reprezentanții României în Parlamentul European sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.
 • România este acum reprezentată în Parlamentul European de 32 de parlamentari; mandatul în Parlamentul European este de 5 ani.

 

 

Organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European se face în baza Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78622

http://europarlamentare2019.bec.ro/wp-content/uploads/2019/03/OUG-6-2019.pdf

 

 

 Text Box: CINE ARE DREPT DE VOT

 

 • Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.
 • Fiecare alegător are dreptul la un singur vot. Votul este universal, secret, direct, egal și liber exprimat.
 • Cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România şi care s-au înscris în lista electorală specială pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul  European.

Nu au drept de vot debilii şi alienaţii mintal puşi sub interdicţie şi persoanele care, în ziua alegerilor, sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

 

Horizontal Scroll: ATENȚIE! Cetățenii români care sunt înscriși în listele electorale ale altor state membre UE pot să-și exercite dreptul de vot pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European numai după ce aceștia dau o declarație pe propria răspundere potrivit căreia nu și-au exercitat dreptul de vot la același scrutin pentru membrii în Parlamentul European din statul membru UE în ale căruia liste electorale este înscris

 

 

 

 

Text Box: CINE POATE VOTA LA SECȚIILE DE VOTARE ORGANIZATE ÎN STRĂINĂTATE  

 

 • Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate și care au vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua alegerilor inclusiv.
 • Cetățenii români care în ziua alegerilor se află în străinătate indiferent de motivul prezenței acestora pe teritoriul străin - domiciliați, rezidenți sau turiști.
 • Cetățenii cu drept de vot din alte state membre ale Uniunii Europene care s-au înscris în listele speciale pentru a vota membrii din România în Parlamentul European.

 

 

Text Box: UNDE SE POATE VOTA ÎN STRĂINĂTATE 

 

 • Cetățenii români care se află în străinătate în ziua alegerilor pot vota la orice secție organizată în străinătate.
 • Conform legislației în vigoare, lista secțiilor de votare organizate în străinătate va fi publicată pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe și pe cele ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, cel mai târziu în data de 27 aprilie 2019.

 

 

 

 

Text Box: ACTELE ÎN BAZA CĂRORA SE POATE VOTA ÎN STRĂINĂTATE 

 • paşaportul diplomatic
 • paşaportul diplomatic electronic
 • paşaportul de serviciu
 • paşaportul de serviciu electronic
 • paşaportul simplu
 • paşaportul simplu electronic
 • paşaportul simplu temporar
 • cartea de identitate
 • cartea de identitate provizorie
 • cartea electronică de identitate
 • buletinul de identitate

 

 

Double Bracket: •	cartea de identitate provizorie;
•	paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic;
•	paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic;
•	paşaportul simplu, paşaportul simplu temporar;
•	paşaportul simplu electronic.
•

 

 

 

                                                     

Text Box: PROCEDURA DE VOT  

 • Fiecare alegător își exprimă votul personal.
 • Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă!
 • Orice control asupra modului în care votează un alegător este interzis!

 

 • Votul este secret. Aveți dreptul la un singur vot. Votul multiplu este interzis!
 • Cetățenii români care votează la secțiile organizate în străinătate sunt înscriși în listele electorale suplimentare.
 • La secțiile de votare din străinătate nu se vor utiliza urne mobile!
 • Nu se poate vota pe baza titlului de călătorie!
 • Nu se utilizează cărțile de alegător!
 • La alegerile din 26 mai 2019 nu se poate vota prin corespondență.
 • Alegătorii care la ora 21.00 (ora locală) se află în sala în care se votează pot să își exercite dreptul de vot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  Text Box: IMPORTANT
 
   

La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019 se va utiliza

Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: IMPORTANT 

Asigurați-vă că dețineți un act de identitate românesc valabil în ziua votării!

 

 

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care doresc să-și exercite dreptul de vot să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate românești și să facă demersurile necesare pentru înlocuirea sau reînnoirea acestora!

 

Comunicaţi prezenţa dumneavoastră în străinătate la oficiul consular competent!

 

Adresaţi-vă misiunii diplomatice cele mai apropiate în cazul în care vă confruntaţi cu probleme consulare!

 

 

Text Box: ATRIBUȚIILE 
MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE
 

 

 • asigură sediul Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate;
 • asigură confecționarea ştampilei Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a ştampilelor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
 • asigură organizarea și dotarea sediilor secţiilor de votare din străinătate, pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României iar, în afara acestora, cu acordul guvernului din ţara respectivă, şi în alte localităţi decât cele în care îşi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare;
 • asigură numerotarea secţiilor de votare din străinătate și aducerea la cunoştinţă publică  a acestora, precum şi locurile de desfăşurare a votării (sediile secțiilor de votare);
 • asigură împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă personalul tehnic auxiliar necesar Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate;
 • propune Autorității Electorale Permanente acreditarea observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-media pentru toate birourile electorale;
 • întocmește lista din care vor fi numiți membrii pentru fiecare birou electoral al secțiilor de votare din străinătate, la propunerea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale care participă la alegeri şi care au membri în Parlamentul European;

 

Text Box: ATRIBUȚIILE 
MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE
 

 

 • propune experții electorali din rândul cărora sunt desemnați preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, precum și membrii necesari completării birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, dacă este cazul;
 • distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate buletinele de vot, ştampilele de control, ştampilele cu menţiunea "VOTAT", precum şi celelalte materiale necesare desfășurării procesului electoral;
 • comunică birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate tabelul cuprinzând cetăţenii români care îşi exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European pentru reprezentanții altui stat membru al Uniunii Europene și tabelul cuprinzând alegătorii comunitari înscrişi în listele electorale speciale;
 • asigură predarea de către birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a proceselor-verbale cuprinzând rezultatele votării, a buletinelor de vot nule şi a celor contestate, împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi materialele la care acestea se referă, Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate sau, în cazul în care acesta şi-a încetat activitatea, Tribunalului Bucureşti.

 

 

 

 
  Text Box: ATRIBUȚIILE 
AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE

 

 

 

 

 

 • comunică organismelor electorale sau autorităţilor competente informaţiile primite de la autorităţile cu responsabilităţi similare din celelalte state membre ale UE privind alegătorii resortisanţi şi persoanele eligibile comunitar;
 • transmite tabelul cuprinzând cetăţenii români care îşi exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi tabelul cuprinzând alegătorii comunitari înscrişi în listele electorale speciale, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, Biroului Electoral pentru secţiile de votare din străinătate;
 • îndeplineşte formalităţile necesare acceptării candidaţilor declaraţi aleşi în Parlamentul European.

 

 

Autoritatea Electorală Permanentă este singura autoritate publică din România care poate face schimb de informaţii privind drepturile electorale ale cetăţenilor români şi ai celorlalte state membre ale UE, cu autorităţile cu responsabilităţi similare din celelalte state membre ale UE.

 

La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă îndeplinește rolul de punct de contact unic pentru punerea în aplicare a Recomandării Comisiei Europene C(2018) 5949 din 12 septembrie 2018 privind rețelele de cooperare în materie electorală, transparența online și protecția împotriva incidentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul European.

 

 

Mai multe informaţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 sunt postate periodic pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe.

 

www.mae.ro

 

www.roaep.ro

 

http://europarlamentare2019.bec.ro/

 

www.alegerile-europene.eu/

 

www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/tot-ce-trebuie-sa-sti-despre-alegerile-europene-din-2019

 

           

 

Întrebări frecvente referitoare la votul în străinătate la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019

 

 

 • Cine poate vota la secțiile de votare din străinătate?

Orice cetățean român aflat în străinătate (care are domiciliul sau reședința în străinătate sau care se află ocazional în străinătate), care a împlinit, inclusiv până în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani, nu are drepturile electorale interzise prin hotărâre judecătorească definitivă și care nu s-a înscris în listele electorale ale unui stat membru UE, altul decât România.

 •  

Dacă sunteți înscris în listele electorale ale altui stat membru al Uniunii Europene, puteți să vă exercitați dreptul de vot la alegerile pentru reprezentanții României în Parlamentul European numai după ce dați o declarație potrivit căreia nu v-ați exercitat dreptul de vot la același scrutin pentru membrii în Parlamentul European din statul membru în ale cărui liste electorale sunteți înscris.

 

 • Pe baza căror acte se poate vota în străinătate?

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate:

 • cartea de identitate provizorie
 • paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic
 • paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic
 • paşaportul simplu, paşaportul simplu temporar
 • paşaportul simplu electronic

Cetățenii români cu reședința în străinătate/cu domiciliul în România dar aflați în străinătate:

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie
 • cartea electronică de identitate
 • buletinul de identitate
 • paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic
 • paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic
 • paşaportul simplu, paşaportul simplu temporar
 •  

Asigurați-vă că aveți acte de identitate valabile în ziua alegerilor! MAE recomandă tuturor cetățenilor români cu documente românești expirate sau lipsă să se prezinte din timp la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, pentru a obține acte de identitate valabile.

 

 • Dacă în ziua votului sunt în străinătate, ca turist, pot vota?

DA, puteți vota, pe baza unui document de identitate românesc valabil. Vă puteți exercita votul la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate.

 • Dacă am domiciliul sau reşedinţa în străinătate (ex. Spania) şi în ziua votului mă aflu în alt stat decât statul de reşedinţă, tot în străinătate (ex. Italia) pot vota?

DA, puteţi vota la secţiile de votare organizate în statul în care vă aflaţi în ziua votului, altul decât cel în care aveţi domiciliul sau reşedinţa în străinătate, prezentând un act de identitate românesc valabil.

 • Dacă am reşedinţa în străinătate şi în ziua votării mă aflu în România pot vota?

DA, puteți vota fie la secția la care sunteți arondat conform adresei de domiciliu din cartea de identitate, fie la oricare altă secție, urmând să fiți înscris în listele electorale suplimentare.

 • Dacă sunt înscris în lista electorală a altui stat membru UE, pot vota pentru reprezentanții României în Parlamentul European?

DA. Puteți vota, numai după ce dați o declarație că nu v-ați exercitat dreptul de vot la același scrutin pentru membrii în Parlamentul European din statul membru în ale cărui liste electorale sunteți înscris.

 • Se poate vota prin corespondență?

NU. Potrivit prevederilor legale, la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 nu se poate vota prin corespondență.

 • Se poate vota cu titlul de călătorie?

NU. Conform legii, nu se poate vota cu titlu de călătorie.

 

 • Se poate vota prin urna mobilă?

Secţiile de votare din străinătate nu vor avea şi nu vor utiliza urne speciale mobile.

 • Este nevoie de cartea de alegător?

NU. La alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 nu se utilizează cărțile de alegător.

 • Care este orarul secțiilor de votare?

Votarea începe la ora 7.00 (ora locală) şi se desfăşoară până la ora 21.00 (ora locală), când secţia de votare se închide.

 • Se poate vota dacă la ora închiderii votării mai sunt cetăţeni în secţia de votare?

DA. Alegătorii care la ora 21.00 se află în sala în care se votează pot să-şi exercite dreptul de vot.

 • Ce este Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV)?

La prezentarea actului de identitate în secția de votare, înainte de a vota, un operator de calculator va introduce CNP-ul dumneavoastră într-o aplicație informatică sigură și protejată, în vederea asigurării unui proces electoral corect. SIMPV facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot, semnalează tentativele de vot ilegal, facilitează exercitarea dreptului de vot, asigură unicitatea înscrierii în listele electorale și furnizează Biroului Electoral Central date statistice privind prezența la vot. De asemenea, SIMPV semnalează în timp real dacă persoana care se prezintă la secția de votare a votat la o altă secție, dacă este pusă sub interdicție printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau dacă este condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

 

www.bec.ro

www.mae.ro

www.roaep.ro

http://europarlamentare2019.bec.ro/

http://www.europarl.europa.eu/news/ro

https://www.alegerile-europene.eu/

 

Ghid ANAF

12.08.2019

Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice La solicitarea MAE, procedăm la redistribuirea ghidului actualizat, acest demers fiind destinat…

Exequator

13.01.2019

La 11 ianuarie 2019, la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, Roman Nedilski, director general adjunct al Departamentului Consular, a înmânat noului …

Vizita de documentare si promovare

21.12.2018

Comunicat de presa: La 19 decembrie 2018, doamna Irina Loredana Stanculescu, Consulul general al Romaniei la Cernauti, a intreprins o vizita de promovare si…
 • La 21 februarie 2019, în incinta Complexului hotelier RIVOLI din Cernăuți, Consulatul General al României la Cernăuți a organizat o recepție oficială pentru marcarea preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene. La manifestare au participat aproximativ 150 de persoane. Printre invitați s-au numărat: întreaga conducere a regiunii Cernăuți, reprezentanți ai principalelor instituții regionale, ai mediului academic și universitar, lideri ai mediului asociativ românesc, cadre didactice din școlile ucrainene cu limba română de predare, mass-media de limbă română și ucraineană, corp diplomatic al UE acreditat în Circumscripția consulară a Consulatului General al României la Cernăuți, alți invitați din R. Moldova și Ucraina. Echipa diplomatică a Consulatului General al României la Cernăuți a fost, de asemenea, prezentă la manifestare, aducându-și contribuția la buna organizare și desfășurare a acesteia. Manifestarea a fost condusă de doamna Irina Loredana Stănculescu, Consulul general al României la Cernăuți, care a transmis un mesaj de salut tuturor celor prezenți, prezentând prioritățile României în cadrul mandatului președinției Consiliului Uniunii Europene, proiectele și prioritățile Uniunii Europene, precum și rolul Parteneriatului estic pentru atragerea statelor de la frontiera Uniunii, în sfera de cooperare și dialog extins a comunității europene. Diplomatul român a prezentat succint relația Ucraina-UE și Ucraina-România, vocația europeană a statului de reședință, precum și parteneriatul bilateral cu țara noastră.