Comunitatea românească

Asociaţii şi organizaţii româneşti, mass-media de limbă română

Asociaţii şi organizaţii româneşti din regiunea Cernăuţi

Actualizare: martie 2019

 

1. Societatea pentru Cultură Românească "Mihai Eminescu"
 - Fondată in anul 1989 si înregistrată la 4 mai 1993, ca succesoare a ’’Societății pentru Cultură  și Literatură Română în Bucovina’’ (fondată în anul 1862);
 Președinte: Vasile Bâcu, jurnalist-editor, profesor universitar
Coordonate: Cernăuţi, strada Piaţa Centrală nr.9, telefon: +380506274156, https://www.facebook.com/profile.php?id=100011547901044

 

2. Liga Tineretului Român "Junimea"
Fondată în anul 1998
Președinte: Vitalie Zâgrea
Coordonate: Cernăuți, strada Piața Centrală nr. 9

telefon +380989171954, https://www.facebook.com/vitalie.zagrea

 

3.Societatea Victimelor Represaliilor Staliniste "Golgota" a românilor din Ucraina
Fondată  la 1 februarie 1992, statut național
Președinte: Octavian Bivolaru, telefon + 380660710786
Coordonate: Cernăuți, str. Piața Centrală nr. 9, https://www.facebook.com/vasile.raut.9

 

4.Societatea regională "Golgota"

Fondată în anul 1997, cu statut regional

Președinte:  Ilie Popescu, telefon + 380966107192
Coordonate: Cernăuți, str. Piața Centrală nr. 95

 

5. Asociaţia Cultural-sportivă "Dragoş Vodă”

Președinte: Petru Posteucă, telefon + 380509104885, Înființată în anul 1990,

reînregistrară în anul 1992, Coordonate: Patrautii de Sus, nu are sediu

 

6. Societatea Medicilor Români “Isidor Bodea” 

Fondată în anul 1995, președinte: dr. Ion Broască

Coordonate: Cernăuți, str. Piața Centrală nr. 9

Telefon  +380974285428

 

7. Fundația ’’Casa Limbii Române’’ 

Fondată în anul 2002
Președinte: Ana-Cristina Tărâțeanu
Coordonate: nu are sediu, telefon +380954355188, https://www.facebook.com/Christina4830

 

8. Centrul Cultural Român “Eudoxiu Hurmuzachi”

Fondată în anul 2016

Adresa: strada Kobyleanska nr. 9, Cernăuți,

Președinte: Vasile Tărâțeanu, publicist, membru de onoare al Academiei Române,

telefon +380954355188

 

9. Editura ’’Alexandru cel Bun’’

Fondată în anul 2001
Președinte: prof. univ. dr. Alexandrina Cernov, Membru de Onoare al Academiei Române,  Telefon: +380990731246

 

10. Centrul Bucovinean Independent de Cercetări Actuale

Fondat la 27 ianuarie 2003
Președinte executiv: Aurica Bojescu
Coordonate: Hliboca, 60400, str. Persotravneva, 2-A bukovina_center@yandex.ru, telefon +380509104885 https://www.facebook.com/aurica.bojescu.944

 

11. Centrul Media BucPress – asociație a jurnaliștilor români din Ucraina

Fondată în anul 2015, este unica asociație a jurnaliștilor români cu statut național (cu o filială în Transcarpatia)

Administrează mai multe organe de presă: Agenția BucPress, Radio Cernăuți, revista BucPress și BucPress TV 

Președinte: dr. Marin Gherman, https://www.facebook.com/marin.gherman.5 tel. +380680865524

or. Cernăuți, str. E.Rais, 10/15, 58002

 

12.Societatea Scriitorilor Români din Cernăuți
Fondată în anul1997, Editează revista „Septentrion literar”
Președinte: Ilie Tudor Zegrea, telefon +380965637066, e-mail: septentrion.c@mail.ru

Coordonate: nu are sediu.

 

13.Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Păstrarea Culturii Tradiţionale Româneşti

Fondat în anul 2006
Președinte: Iurie Levcic. În cadrul centrului funcționează o școală de arte.
Coordonate:  Telefon +380934093711, https://www.facebook.com/iurie.levcic

 

14. Fundaţia Civică Raională „Gheorghe Asachi’’

Fondată în anul 2006
Președinte: prof. Eugenia Cimborovici -Teodoreanu
Coordonate: Herta, nu are sediu, telefon +380964623085

 

16. Uniunea Interregională “Comunitatea Românească din Ucraina”

Fondată  la 8 aprilie 2005
Secretar executiv: Aurica Bojescu
Președinte de onoare: dr. Ion Popescu
Coordonate: Hliboca, 60400, str. Persotravneva, 2A, Telefon+ 380509104885

 

17. Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (ACDRU)

Președinte: Lilia Govornean, fondată în anul 2016

telefon: +380661196808, https://www.facebook.com/lilia.eremia

 

18. Centrul de Cercetări Istorice și Culturale

Președinte: Petru Grior, telefon +380953949641. Fondată în anul 2012

 

19. Muzeul “Mihai Eminescu” din Cernăuți

Funcționează în cadrul Muzeului Regional Cernăuți

Director: Elena Tărâțeanu, telefon +380977423027, www.regmuscv.io.ua

 

20. Societatea Jurnaliștilor Independenți din regiunea Cernăuți

Președinte Nicolae Toma,

telefon  +380961029711, https://www.facebook.com/profile.php?id=100005790078157

 

21. Societatea muzicienilor români „Armonia” din Cernăuți

Președinte: Dumitru Caulea, fondată în 2019

Coordonate: Cernăuţi, strada Piaţa Centrală nr.9, telefon: +30992474686

 

22. Societatea bibliotecarilor bucovineni

Președinte: Vladimir Acatrini, fondată în 2018

Coordonate: nu are sediu. Tel: +380967375552

 

23. Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Cernăuți

Fondată în 2018. Președinte: Elena Piligaci

Sediu: or. Herța. Tel. +380661195985

 

23. Asociația pedagogică „Aron Pumnul”

Fondată în 1992. Președinte: Mircea Pilat

Nu are sediu. https://www.facebook.com/mircea.pilat

 

Mass-media de limbă română din Ucraina


Regiunea CERNĂUŢI

 

PRESA SCRISĂ:

1. "CONCORDIA"

Publicaţie săptămânală în limba română, singura publicaţie de limbă română din Ucraina cu statut național.

Apare vinerea şi se poate procura numai prin abonament.

Redactor- şef: Doina Starik-Bojescu

Redacţia: Cernăuţi, strada Olga Kobyleanskaia 13, camera 2, tel/fax: 00380372525034

 

2. "ZORILE BUCOVINEI"

Publicaţie în limba română, ce apare de două ori pe săptămână, respectiv miercurea şi vinerea, într-un tiraj de cca 4000 de exemplare.

Redacţia: Cernăuţi, strada Olga Kobyleanskaia 5, cod 58000, etaj 3, tel/fax: 00380372526366, 00380372520853, ,e-mail:  zorilebucovinei@gmail.com, varianta Internet: www.zorilebucovinei.com

Redactor- şef: Nicolae Toma

 

3. "LIBERTATEA  CUVÂNTULUI"

Publicaţie săptămânală (apare vinerea) pe teme social-politice și de cultură. Este o publicație autofinanțată.

Varianta Internet: www.lyberti.com  

Redacţia: Cernăuţi, strada Adam Mitskevich, nr. 5

Redactor - şef: Mihai Grosu, redactor – Romeo Crăciun

 

4. "GAZETA DE HERŢA"

Săptămânal socio-politic (apare vinerea), fondat la 1 ianuarie 1993, cu un tiraj de circa 4500 de exemplare; beneficiază (sporadic) de sprijin financiar ucrainean, fiinţând îndeosebi prin autofinanţare (reclamă);

Redactor- şef: Vasile Bâcu

Redacţia: oraşul Herţa, strada Gheorghe Asachi nr. 18, cod. 60500, tel/fax: 0038037421190, 00380374021190), e-mail: vasilebycu@gmail.com, pagina Internet: www.gazetadeherta.at.ua

NOTĂ: Recent, redacţia ziarului a fost dotată, din surse proprii, cu o tipografie digitală unde se tipăreşte şi ziarul, existând posibilitatea de a se tipări şi carte

 

5. "MONITORUL DE HLIBOCA"

Publicaţie bilingvă (română şi ucraineană), ce apare săptămânal, într-un tiraj de circa 2500 exemplare, dintre care aproximativ 1000 de exemplare în limba română;

Redactor- şef: Nicolae Şapcă

Redacţia: oraşul Hliboca, tel. 0038023422677

 

6. "SEPTENTRION LITERAR"

Publicaţie independentă, literară. Este revista Societății Scriitorilor Români din Cernăuți.

Redactor şef şi fondator: Ilie Tudor Zegrea

Redacţia: Cernăuţi, strada Stasiuk 21, ap. 31, tel: 0038037245621, 00380372272478

 

7. „BUCPRESS”

„Revistă de gândire românească din Ucraina”, care apare trimestrial pe lână Centrul Media BucPress din Cernăuți.

Redactor-șef: Marin Gherman

bucpress@hotmail.com  

 

8. "PLAI ROMÂNESC"

Publicație cu apariţie sporadică, editată de Societatea „Mihai Eminescu” din Cernăuți.

Director: Vasile Bâcu

 

9. "GLASUL BUCOVINEI"

Revistă trimestrială de istorie şi cultură românească, finanţată de ICR, având ca redactor şef pe prof. Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române; procesarea şi producţia revistei se face în România, redactarea – la Cernăuți. Redactor şef-adjunct: Marin Gherman, 00380990731246

 

12. "CRONICI BUCOVINENE"

Revistă culturală, lunară, ce apare pe lângă Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea Tradiţiilor Populare Româneşti. Apariţiile sunt sporadice, depinzând de suportul financiar existent. Telefon: 00380934093711

Coordonator: Iurie Levcic

 

13. "CUVÂNTUL ADEVĂRULUI"

Săptămânal bilingv (română şi ucraineană), editat în oraşul Noua Suliţă, din regiunea Cernăuţi; varianta în limba română apare din ce în ce mai rar. Săptămânalul apare în limba ucraineană cu pagini aparte în limba română.

Telefon redacţie: 00380373321163

 

14. "NEAMUL ROMÂNESC"

Publicaţie periodică a Centrului Cultural Român "Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuţi

Redactor-șef: Vasile Tărâţeanu, 00380997271958

 

15. „PRICHINDEII DIN CERNĂUȚI”

Publicație a Ligii Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuți.

Apare lunar și este dedicată copiilor români din nordul Bucovinei.

Coordonator: Vitalie Zâgrea

vitalie_zâgrea@yahoo.com

 

 

AGENȚII DE ȘTIRI, BLOGURI

1. "BUCPRESS"

agenție de știri din Cernăuți, care funcționează cu sprijinul Guvernului României, e-mai: bucpress@hotmail.com

Website oficial: www.bucpress.eu. Este un organ de presă al Centrului Media BucPress – asociație a jurnaliștilor români din Ucraina. 

Redactor-șef: Marin Gherman, tel. +380680865524

 

2. "EUROMEDIA BUCOVINA"

Website oficial: euromedia-ucraina.blogspot.com, blogul ziaristului şi fotografului ucrainean de origine română Nicola Hauca, tel: 00380662133856.

 

3. "VALEA PRUTULUI"

blog de spiritualitate românească din raionul Noua Suliță - https://costiceni.blogspot.com/

Coordonator: ziaristul Sergiu Barbuța. Adresă: s. Costiceni, raioul Noua Suliță

 

4. „BLOGUL SOCIETĂȚII BIBLIOTECARILOR BUCOVINENI”

Blogul http://nordulbucovinei.blogspot.com este dedicat tematicilor culturale

Administrat de Societatea Bibliotecarilor Bucovineni. Coordonator: Vladimir Acatrini

 

 

AUDIOVIZUAL (TV și Radio)

 

1. „TV BUCOVINA”

Audiovizual public regional în cadrul căruia funcționează o redacție de emisiuni în limba română (60 minute zilnic). Postul TV se bucură de o popularitate în creștere după lansarea reformei audiovizualului public.

Redactor-şef: Leonid Parpauț. E-mail: leo_parpauti@ukr.net, Adresă: or. Cernăuț, str. Golovna 91-A.

 

2. "BUCPRESS TV"

Post TV Online – platformă de opinie și actualitate românească din Ucraina. Funcţionează cu sprijin din partea Guvernului României. Platforma realizează interviuri, medalioane televizate, filme documentare și investigații jurnalistice pentru posturile tv din Ucraina și România.

Proiect al Centrului Media BucPress (director – Marin Gherman).

Tel. +380660943108. Website - http://bucpress.eu/bucpresstv

 

3. "REAL TV"

post TV Online. Funcţionează cu sprijin din partea Guvernului României.

Redactor-şef Iurie Levcic, email: office@artbuc.cv.ua, tel: 00380509060099

 

4. "RADIO BUCOVINA"

face parte din audiovizualul public național, realizând emisiuni de folclor, cultură și spiritualitate românească (30-60 minute zilnic, unde FM) în cadrul grilelor naționale la Radio 1 Ucraina.

Redactor-responsabil: Romeo Crăciun

 

5.  "RADIO UCRAINA INTERNAȚIONAL"

în cadrul acestui post de radio funcționează o redacție de limba română, care realizează 2 ore de emisiuni zilnic (online, satelit) despre procesele politice și sociale din Ucraina.

Redacția se află la Cernăuți, fiind subordonată conducerii de la Kiev. Website- http://nrcu.gov.ua/ro/

Redactor-șef: Vitalie Zâgrea  Tel. +380989171954 e-mail: vitalie_cernauti@yahoo.com

 

6. "RADIO CERNĂUȚI"

unicul post de radio din Ucraina care emite 24 de ore din 24 în limba română. Difuzează doar muzică românească, realizează emisiuni în direct dedicate situație românilor din Ucraina și de pretutindeni. Funcționează cu sprijinul Guvernului României și din reclamă. Este un organ de presă al Centrului Media BucPress (director – Marin Gherman).

E-mail: radio.cernauti@gmail.com. website - http://bucpress.eu/radio

 

 

 

 

 

 

Ghid ANAF

12.08.2019

Ghidul privind rezidența fiscală a persoanelor fizice La solicitarea MAE, procedăm la redistribuirea ghidului actualizat, acest demers fiind destinat…

Exequator

13.01.2019

La 11 ianuarie 2019, la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, Roman Nedilski, director general adjunct al Departamentului Consular, a înmânat noului …

Vizita de documentare si promovare

21.12.2018

Comunicat de presa: La 19 decembrie 2018, doamna Irina Loredana Stanculescu, Consulul general al Romaniei la Cernauti, a intreprins o vizita de promovare si…
  • La 21 februarie 2019, în incinta Complexului hotelier RIVOLI din Cernăuți, Consulatul General al României la Cernăuți a organizat o recepție oficială pentru marcarea preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene. La manifestare au participat aproximativ 150 de persoane. Printre invitați s-au numărat: întreaga conducere a regiunii Cernăuți, reprezentanți ai principalelor instituții regionale, ai mediului academic și universitar, lideri ai mediului asociativ românesc, cadre didactice din școlile ucrainene cu limba română de predare, mass-media de limbă română și ucraineană, corp diplomatic al UE acreditat în Circumscripția consulară a Consulatului General al României la Cernăuți, alți invitați din R. Moldova și Ucraina. Echipa diplomatică a Consulatului General al României la Cernăuți a fost, de asemenea, prezentă la manifestare, aducându-și contribuția la buna organizare și desfășurare a acesteia. Manifestarea a fost condusă de doamna Irina Loredana Stănculescu, Consulul general al României la Cernăuți, care a transmis un mesaj de salut tuturor celor prezenți, prezentând prioritățile României în cadrul mandatului președinției Consiliului Uniunii Europene, proiectele și prioritățile Uniunii Europene, precum și rolul Parteneriatului estic pentru atragerea statelor de la frontiera Uniunii, în sfera de cooperare și dialog extins a comunității europene. Diplomatul român a prezentat succint relația Ucraina-UE și Ucraina-România, vocația europeană a statului de reședință, precum și parteneriatul bilateral cu țara noastră.