Візи та консульські…

Акредитація транспортних та туристичних фірм в Генеральному консульстві Румунії в Чернівцях

 

З метою звернення за акредитацією в нашому консульстві, українські фірми повинні, принаймні, подати наступні документи, перекладені належним чином:

1. Офіційний статут фірми, у якому повинні бути чітко вказані імена та прізвища власників/акціонерів.

2. Комерційне свідоцтво, видане відповідним українським органом вищезгаданому суб’єктові, у якому зазначено, що суб’єкт законно заснований.

3. Ліцензія на роботу, видана відповідним українським органом, де точно визначено виконувану діяльність зазначеного суб’єкта.

4. Свідоцтво реєстрації, видане Українською Податковою Адміністрацією.

5. Договори з банками, з якими суб’єкт зазвичай працює або існуючий рахунок/свідоцтво, підписане банком.

6. Договори з транспортними компаніями або доказ транспортних засобів, забезпечуваних туристичною фірмою.

7. Існуючі договори та угоди з комерційними партнерами в Україні або на території держав-членів ЄС*. Ці контракти повинні діяти у  звітному році, а також включати особисті угоди між фірмами, такі як зобов’язання фірми, заснованій у державі-члені ЄС, організовувати трансфери з готелю до аеропорту та навпаки.   

8. Стандартна заява, надіслана туристичною фірмою, з іменами тих людей, які уповноважені фірмою подавати документи на одержання віз у Посольстві, та з печаткою фірми, що має містити ідентифікаційний код.

9. Лист, надісланий до Посольства, з проханням про акредитацію та точним визначенням наступного:

а) Фінансовий звіт за останній рік, з точно зазначеною кількістю туристів. У листі повинно бути зазначено (п.6), з якими транспортними компаніями працює туристична фірма.

б) Річна ститистика туристів, котрі подорожуватимуть до держави-члена ЄС, користуючись послугами фірми.

в) Подробиці туристичних послуг, які надає фірма, а саме країна призначення, прейскурант, комерційні послуги і т.д.

Туристична фiрма повинна негайно повiдомити Консульство Румунії про:

а) випадки, при яких турист не використав виданої візи, пояснюючи причину невикористання візи.

б)  можливі порушення при виконанні шенгенських приписів з боку одного чи більше туристів.

в) зміни при перельоті чи планах при подорожі.

*     Українська фірма не може бути акредитованою, якщо вона не має, принаймні, хоча б одного договору з комерційними партнерами, що знаходяться на території держав-членів ЄС.

Лист-зобов’язання

Я, нижчепідписаний,_________________________(прізвище та ім’я), офіційний представник____________________ (назва компанії) засвідчую, що моя фірма акредитована подавати документи на візу від імені наших клієнтів до(посольства/консульства), я приймаю наступні правила:

- Моя компанія бере всю відповідальність за всі заяви, подані до Консульства Румунії нашими кур’єрами;

- Якщо моя фірма подає до (Х) Консульства заяви, надіслані від комерційного партнера, то назва комерційного партнера буде зазначена у анкеті і моя фірма бере всю відповідальність за представлені заяви;

- Моя фірма засвідчує, що основною країною призначення є Румунія, а не інша країна зони Шенгену. Я усвідомлює, що під “основною країною призначення” розуміється країна, де наш клієнт проводитиме більше часу на території зони Шенгену, або якщо термін перебування однаковий у двох чи більше країнах – то це країна першого перетину кордону із зоною Шенгену. Я засвідчую, що маршрут нашого клієнта представлений безпомилково, погоджений з вищезазначеними шенгенськими правилами та що маршрут не буде змінений після того, як буде видана віза;

- Моя фірма зобов’язується негайно повідомити Консульство про не повернення подорожуючих туристів під свою відповідальність;

Моя фірма зобов’язується негайно повідомити Консульство про випадки, при яких туристи не використали видані візи, пояснюючи причину невикористання, повідомити Консульство про можливі порушення при виконанні шенгенських приписів з боку одного чи більше туристів та про зміни при перельоті чи планах при подорожі;

- Моя фірма засвідчує, що всі документи, представлені для візової заявки, є непідробленими;

- Я визнаю, що результат візової заявки є виключно на відповідальності…органів і моя фірма зі своїми представниками не перешкоджатиме цьому;

- Я визнаю, що… Консульство не залучено у справи, пов’язані з бізнесовими стосунками між моєю фірмою та нашими клієнтами і що жодних відшкодувань не вимагатиметься у справі невиданої візи;

- Я погоджуюсь виставляти акредитаційний номер та логотип, наданий Консульством, на всіх документах нашої фірми (включаючи web-сторінки), пов’язані з візовими послугами …);

- Я гарантую, що всі візові заявки, що будуть представлені моєю фірмою, будуть відповідати всім вимогам … Консульства;

- Я визнаю, що акредитація, надана…Консульством, є одностороннім рішенням і може бути анульована Консульством у будь-який час, частково або постійно, особливо і не тільки, якщо вищеописані правила не поважатимуться. Я визнаю, що анулювання акредитації ніколи не нестиме за собою жодних відшкодувань – фінансових чи інших.

                                           Дата                                       Підпис

 

Акредитація транспортих фірм

З метою звернення за акредитацією до одного з Посольств ЄС, українські фірми повинні, принаймні, подати наступні документи, перекладені належним чином:

1. Офіційний статут фірми, у якому повинні бути чітко вказані імена та прізвища власників/акціонерів.

2. Комерційне свідоцтво, видане відповідним українським органом вищезгаданому суб’єктові, у якому зазначено, що суб’єкт законно заснований.

3. Ліцензія на роботу, видана відповідним українським органом, де точно визначено виконувану діяльність зазначеного суб’єкта.

4. Свідоцтво реєстрації, видане Українською Податковою Адміністрацією.

5. Договори з банками, з якими суб’єкт зазвичай працює або існуючий рахунок/свідоцтво, підписане банком.

6. Договори з румунскими компаніями або доказ транспортних засобів.

7. Існуючі договори та угоди з комерційними партнерами в Румунії або на території інших держав-членів ЄС*. Ці контракти повинні діяти у  звітному році, а також включати особисті угоди між фірмами, такі як зобов’язання фірми, заснованій у державі-члені ЄС, організовувати трансфери з готелю до аеропорту та навпаки.   

8. Стандартна заява, надіслана транспортную фірмою, з іменами тих людей, які уповноважені фірмою подавати документи на одержання віз у Посольстві, та з печаткою фірми, що має містити ідентифікаційний код.

Транспортна фiрма повинна негайно повiдомити Консульство Румунії про:

а) випадки, при яких водителей не використав виданої візи, пояснюючи причину невикористання візи.

*     Українська фірма не може бути акредитованою, якщо вона не має, принаймні, хоча б одного договору з комерційними партнерами, що знаходяться на території держав-членів ЄС.

Лист-зобов’язання

 

Я, нижчепідписаний,_________________________(прізвище та ім’я), офіційний представник____________________ (назва компанії) засвідчую, що моя фірма акредитована подавати документи на візу від імені наших водителей допосольства, я приймаю наступні правила:

 Консульства Румунії нашими кур’єрами;

Румунія, а не інша країна зони Шенгену. Я усвідомлює, що під “основною країною призначення” розуміється країна, де наш клієнт проводитиме більше часу на території зони Шенгену, або якщо термін перебування однаковий у двох чи більше країнах – то це країна першого перетину кордону із зоною Шенгену. Я засвідчую, що маршрут нашого водитла представлений безпомилково, погоджений з вищезазначеними шенгенськими правилами та що маршрут не буде змінений після того, як буде видана віза;

Моя фірма зобов’язується негайно повідомити Посольства про випадки, при яких водителей не використали видані візи, пояснюючи причину невикористання, повідомити Посольства про можливі порушення при виконанні шенгенських приписів з боку одного чи більше туристів та про зміни при перельоті чи планах при подорожі;

Посольством, є одностороннім рішенням і може бути анульована Посольстваом у будь-який час, частково або постійно, особливо і не тільки, якщо вищеописані правила не поважатимуться. Я визнаю, що анулювання акредитації ніколи не нестиме за собою жодних відшкодувань – фінансових чи інших.

Дата                                       Підпис

 

Угодa між Урядом Румунії та Кабінетом Міністрів України про малий прикордонний рух

05/14/15

Міністерство закордонних справ Румунії вітає набуття чинності 14 травня 2015 року,…

Національний День Румунії

05/26/13

У Національний день Румунії, представники консульства, разом з керівниками…

Регіональний фестиваль - Закарпаття

05/26/12

На 26 травня 2013, перебуває у с.Глибокий Потік, у Закарпатської області, фестиваль…